Bli fadder

Copyright © All Rights Reserved

KAFRINA's HELP

BLI FADDER

 

Genom ditt stöd får ett barn gå i skola, mat för dagen och medicin vid behov. Din hjälp kan vara livsavgörande och ger förutsättningar för ett bättre liv.

 

För att bli fadder vänligen kontakta oss genom denna hemsida under "Kontakt" eller via Facebook.