Om

Copyright © All Rights Reserved

KAFRINA's HELP

OM

 

Kafrina´s Help arbetar med fadderverksamhet i södra Indien sedan 1998. Vi ger barn i Indien hopp om en bättre framtid med fokus på utbildning och mat. På detta sätt vill vi öka barnens levnadsstandard. Vi vill att barnen ska kunna bo kvar hos sina familjer istället för att behöva flytta till ett barnhem eller lämnas på gatan. För detta ändamål har vi utvecklat ett tution där vi ger möjlighet för barnen att då hjälp med sina läxor, vilket är viktigt för att barnen ska klara av sin skolgång.

 

Vi driver även ett barnhem för de barn som inte har möjlighet att bo kvar hos sin familj. På barnhemmet bor det endast flickor, då dessa är de som är mest utsatta och ofta överge.

 

Kafrina´s Help stöttar också ett annat barnhem och en skola, även dessa i södra Indien.

 

I Sverige arbetar alla helt ideellt eftersom varenda krona behövs i Indien. På plats i Indien har vi anställda som får lön för att ta hand om barnen, men även där har vi personer som arbetar ideellt.

 

Fadderavgiften går till skolavgift, mat och andra nödvändigheter för barnet och dess familj.