Om

KAFRINA's HELP

OM KAFRINA'S HELP

Flickor mördas, lämnas på gatan eller säljs i fattigdomens spår. Vi ger flickor i Indien hopp om en bättre framtid, genom framför allt utbildning och mat för dagen. Vi har jobbat aktivt med fadderverksamhet i Indien sedan 1998. Hjälp oss hjälpa barnen.

 

FLICKOR SÄRSKILT UTSATTA

I Tamil Nadu, där vi verkar, är det vanligt att flickor mördas bara för att de är flickor. Alla familjer vill ha den efterlängtade sonen. En son som kommer ta hand om föräldrarna som vuxen. En son som man kan man få hemgift för. En dotter däremot innebär bara utgifter. Henne har man ekonomiskt ansvar för hela livet, inte minst vad gäller hemgiften. Det blir därför särskilt svårt för fattiga familjer att ha råd med döttrar. Av dessa skäl är det vanligt att nyfödda flickebarn dödas. Äldre flickor kan lämnas på gatan eller säljas till ett liv i prostitution och förtryck. Vår organisation hjälper därför främst flickor eftersom deras situation i Indien är extra svår, men även pojkar får möjlighet till hjälp.

 

LÄXHJÄLP & MAT

Målet med vår verksamhet är att höja barnens levnadsstandard. Vi vill att de ska bo kvar hos sina familjer istället för att behöva flytta till ett barnhem eller lämnas på gatan. För detta ändamål har vi utvecklat ett fadderskap som kallas tution. Tution är en verksamhet där barn varje dag får hjälp med sina läxor över ett glas mjölk och ett mål mat. Utan tution blir det svårt för barnen att klara sin skolgång i fattiga områden.

Vill du stödja denna verksamhet som fadder kostar det 200 SEK per barn. Då går halva summan till skolavgiften och resten av pengarna till mat och andra nödvändiga utgifter för barnet och dess familj.

 

BARNHEM & SÖNDAGSSKOLA

Vi verkar främst i Coimbatore där vi driver Tution-verksamhet med strax under 300 barn. Här finns tre anställda lärare som varje dag hjälper barnen med läxor. Men vi driver även ett barnhem för 25 flickor och varje söndag ordnar vi söndagsskola där alla byns barn kan delta. Söndagen inkluderar även lek och en stor middag på eftermiddagen.

 

Vi har även verksamhet i Chennai. Där finns det många barn vars föräldrar och släktingar drabbades hårt av tsunamin och även så kallade djungel-barn som blivit övergivna av sina familjer.

 

IDEELLT ARBETE

I Sverige arbetar alla helt ideellt med Kafrina's Help eftersom varenda krona behövs i Indien. På plats i Indien har vi anställda som får lön för att ta hand om barnen, men även där har vi personer som arbetar ideellt.

HJÄLP OSS HJÄLPA BARNEN

För att vi ska kunna hjälpa dem behöver vi pengar. Vi gör insatser för familjer i fattiga byar och slumområden, där barnen och deras föräldrar behöver mat, medicin och hjälp med skolavgifter. Ibland behöver vi extra bidrag för att göra ytterligare insatser då vädret varit ovanligt hårt, vid medicinska behov eller om någon tvingas fly med sina barn från en misshandlande make.

Vi vill kunna ge barnen en trygghet, ett hopp och en visshet om människors lika värde. Hjälp oss hjälpa barnen.

Copyright © All Rights Reserved